Novi tečaj počinje 13.06.2022 u 18:00 Prijavi se!

kappa@kc.t-com.hr

048/813-100

Ul. kralja Tomislava 2/II, Đurđevac

Autoškola Kappa

AM kategorija

U AM kategoriju spade ju mopedi i laki četverocikli . U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 14 I pol godina, a ispitu vožnje možete pristupiti sa navršenih 15 godina.

Realizirati ćete 30 nastavnih sati iz teorijskog dijela , polagati ispit Pružanje Prve Pomoći nakon odslušanog predavanja, a u praktičnom dijelu Vas očekuje 15 sati vožnje. Obuka se provodi na mopedu marke BAOTIAN.

Cijenik za AM kategoriju

Posjedujete li vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSP Potreban broj sati vožnje Cijena s PDV-om /kn
Ne30 sati 15 sati3.060,00 kn
F,G4 sata10 sati1.680,00 kn

Prijavi kategoriju

AM

  • 30h teorijske nastave
  • 15h nastave vožnje
  • Nastavni materijali