Novi tečaj počinje 13.06.2022 u 18:00 Prijavi se!

kappa@kc.t-com.hr

048/813-100

Ul. kralja Tomislava 2/II, Đurđevac

Autoškola Kappa

A2 kategorija

U A2 kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga motora ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2kW/kg, tako da s položenom A2 kategorijom možete voziti motocikle do 600 cm³ (ovisi o omjeru snage/mase).

Upisati se može osoba koja ima minimalno 18 gododina. U obuci prolazite 30 sati iz teorijskog dijela, predavanje prve pomoći i 20 sati iz praktičnog dijela.

Ukoliko posjedujete B kategoriju, u obuci imate samo 15 sati vožnje, a ukoliko posjedujete A1 kategoriju, u obuci imate samo 10 sati vožnje.
Ukoliko A2 kategoriju posjedujete 2 godine, stječete pravo polaganja A kategorije već s 20 godina.

Cijenik za A2 kategoriju

Posjedujete li vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSP Potreban broj sati vožnje Cijena s PDV-om /kn
Ne30 sati 20 sati4.175,00 kn
B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H0 sati15 sati2.625,00 kn
A1procjena predznanja10 sati1.750.00 kn
AM0 sati10 sati1.750.00 kn
A2 bez poluge mjenjača05 sati875,00

Prijavi kategoriju

A2

  • 30h teorijske nastave
  • 20h nastave vožnje
  • Nastavni materijal