Novi tečaj počinje 13.06.2022 u 18:00 Prijavi se!

kappa@kc.t-com.hr

048/813-100

Ul. kralja Tomislava 2/II, Đurđevac

Autoškola Kappa

A kategorija

Pod A kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice iznad 35 kW i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw te se u program osposobljavanja možete upisati sa navršenih 23 i pol godine, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 24 godine. Obuka se sastoji od 30 sati teorijskog dijela, predavanja iz prve pomoći i 25 sati iz praktičnog dijela.

Ukoliko posjedujete B kategoriju polagat ćete samo ispit vožnje nakon 15 sati vožnje. Važno je napomenuti da ukoliko posjedujete A2 kategoriju 2 godine, stječete pravo na polaganja A kategorije sa 20 godina starosti. Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.

Obuka se provodi na motociklu marke YAMAHA MT 07.

Cijenik za A kategoriju

Posjedujete li vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSP Potreban broj sati vožnje Cijena s PDV-om /kn
Ne30 sati 25 sati5.050,00 kn
B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H0 sati15 sati2.625,00 kn
AM0 sati10 sati1.750.00 kn
A1procjena predznanja15 sati1.750.00 kn
A2 procjena predznanja5 sati2.625,00 kn
A bez poluge mjenjača0 sati5 sati 875,00 kn

Prijavi kategoriju

A

  • 30h teorijske nastave
  • 25h nastave vožnje
  • Nastavni materijal