Novi tečaj počinje 13.06.2022 u 18:00 Prijavi se!

kappa@kc.t-com.hr

048/813-100

Ul. kralja Tomislava 2/II, Đurđevac

Autoškola Kappa

Instruktori & vozila

Ivana Mišulin

-

Silvija Kos

-

Marko Dergez

-

Igor Makar

-

Miro Pintarić

-

Zoran Čanić

-